Autor neznámý - Aladin a kouzelná lampa

Kniha byla vydána v českém jazyce v EU v edici "Praktické rady pro předčítání". Mimo uvedenou pohádku byly v edici vydány ještě další
pohádky klasických autorů. 

50,00 Kč