Benjamin Kuras - Tao sexu - Jak udržovat ženu v blahu a zpomalit stárnutí

Jak udržovat ženu v blahu a zpomalit stárnutí.
Kniha ojedinělých textů známého publicisty, která se zabývá převážně neznámými aspekty lidské sexuality z pohledu čínské taoistické filosofie.
Autorova třináctá kniha Tao sexu opět svědčí o široké paletě jeho zájmů a námětů. S obvyklým humorem, spikleneckým pomrkáváním na znalce a laskavou shovívavostí k neznalcům, zábavně, srozumitelně a svižně nastiňuje obnovování tradic staročínských taoistických sexuálních technik a taoistické životní filozofie. Proplétá je anekdotami ze staré Číny a z nedávné Hané, kde se určité formy taoistického sexu bezděky pěstovaly za dob hlubokého komunismu. 

50,00 Kč