Charles Dickens - Barnabáš Rudge

Barnabáš Rudge je pro českého čtenáře objevenou novinkou. Dickens jej otiskoval hned po dokončení Starožitníkova krámu v letech 1840-1841 na pokračování v týdeníku Hodiny pana Humphreyho. Pod vlivem Waltera Scotta už v roce 1836 přislíbil svému vydavateli historický román s podtitulem ,,Příběh o nepokojích osmdesátého roku". Podle Anguse Wilsona je Barnabáš Rudge ,,nejvýzralejším ze všech Dickensových děl a znamenitým románem o jedincích polapených v hrůzách masové aktivity". Osudy všech vystupujících postav, spletených dohromady tajemnou vraždou urozeného pána a jeho sluhy, jsou líčeny na pozadí protipapežských nepokojů. Ty se v roce 1780 změnily v drastické povstání, které na několik dnů tvrdě opanovalo Londýn a jeho nejbližší okolí. Román poskytuje vše co může Dickensův čtenář od svého autora očekávat.

50,00 Kč