Charles Dickens - Kronika Pickwickova klubu ll

Autor zde líčí poměry v konzervativní Anglii a kriticky se vyjadřuje proti některým institucím. Předními postavami jsou čtyři členové Pickwikova klubu, kteří spolu cestují po Anglii a poznávají život na venkově. Zpočátku spatřují ve venkově idylu, ale následně zjistí, že to není takové jak si mysleli, venkov sužuje hlad a bída, lidé zde žijí v chudobě. Navštíví hodně míst a zažíjí spoustu dobrodružství a komických příhod.
Autor v románu vystihuje svůj kritický postoj k sirotčincům, k továrnám, kde pracují děti. 

100,00 Kč