Jaroslav Moravec - Pohledy do českých dějin

Žádný evropský národ neprošel tolika historickými zvraty jako národ český, nepropadal se od doby slávy mocného království až na samý práh zániku, a pak se během 19. století povznesl mezi průmyslově i kulturně nejvyspělejší v Evropě.
V dnešní době splývání států a národů v evropském superstátě a v době módního pěstování světoobčanství se vytrácí ze škol i z masmédií výchova k náordní hrdosti. Proto je potřebné připomenout si vlastní dějiny, v nichž se formovala naše národní identita. Jsou to dějiny mimořádně bohaté a poučné.
Kniha je doplněna stručnou historií sousedních a slovanských národů s etymologií názvů etnik i jejich centrálních měst. 

50,00 Kč