Karel Čapek - Na břehu dnů

Výběr časopiseckých prací od r. 1917-1938 a článek napsaný v poslední den autorova života. Největší část výboru zabírají fejetony a sloupky, kde je Čapkův výraz nejosobitější. Jde o práce, týkající se nejrůznějších oblastí veřejného, politického i kulturního života. Úvodníky, referáty, reportáže, denní zprávy, povídky, bajky, aforismy, rozhlásky...

50,00 Kč