Robin Baker - Válka spermií

Vysvětlení lidského sexuálního a reprodukčního chování z pohledu evoluční biologie.
Základem našeho sexuálního chování je z hlediska evoluční biologie válka spermií. Naše sexuální chování je podřízeno konkurenčnímu boji o nejlepší sperma pro oplodnění vajíčka. Sex tedy řídí vývojové síly, které působily již na naše předky a dodnes působí i na nás, naše tělo. Kniha je napsána jako série fiktivních příběhů, na nichž autor dokazuje svoji teorii a které doplňuje podrobnějším odborným výkladem. Vše se opírá výhradně o biologické zákonitosti; sociální, kulturní či psychologické aspekty jsou zde ponechány stranou. 

100,00 Kč