50.000 človíčků se srdcem na pravém místě

Přesně tolik je jich zapotřebí k dokončení Centra Péče Čerčany, 50.000 človíčkových sušenek, každá za 50 korun, které koupí 50.000 dobrosrdečných lidí, aby se tak sešlo zbylých 2,5 milionu korun, které nám na dokončení a zařízení nového komunitního centra se sociálními službami chybí.

Bláznivý nápad upéct 50.000 človíčků se srdcem na pravém místě není nikoho jiného než-li hospicové dcerky Dobrověc, s.r.o., jejíž posláním je podílet se na financování dostavby a pozdějším provozu Centra Péče Čerčany. Prodej človíčků startuje při příležitosti prvního výročí otevření DOBRObistra, v pátek 11/2, v sobotu je totiž onen velký narozeninový den, a v pondělí pak navíc Valentýn... Už víte, koho byste mohli sladkým človíčkem obdarovat? Tak neváhejte a zaskočte o předvalentýnském víkendu do DOBRObistra.

Do otevření Centra Péče Čerčany zbývá už jen něco přes půl roku. Pečeme, co nám síly stačí, abychom potřebné peníze zajistili, ale bez Vás to nepůjde. Hledáme 50.000 milovníků sušenek se srdcem na pravém místě... Pomůžete? 

Dobré knihy

Knížky, které se zde snaží zčeřit Váš zájem jsme sesbírali od štědrých dárců z celé České republiky. Dobré knížky sbíráme nadále, abychom jejich prodejem získali potřebné prostředky pro výrobu velké komunitní knihovny, která bude zdobit foyer budoucího Centra Péče Čerčany. Knížky, které nám po dosažení cílové částky 100.000 Kč zůstanou, budou umístěny právě v oné knihovně.

Černooká Zuzana

Květinová brož Černooká Zuzana je charitativním výrobkem zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře.  Stejně jako je 7 dní v týdnu i Černooká Zuzana nabízí 7 originálních barev - na každý den jednu.

Hospic Dobrého Pastýře

Zřizovatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech je TŘI, z.ú. Převažující činností organizace je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Odborný multidisciplinární tým pečuje 24 hodin denně o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké, usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Součástí péče je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu péče o něj, ale také po jeho odchodu.

Dobrověc, s.r.o. 

Dobrověc, s.r.o., dceřiná společnost TŘI, z.ú., sídlí v Hospici Dobrého Pastýře v Sokolské ulici č. 584 v Čerčanech, kde zároveň provozuje sympatický podnik s názvem DOBRObistro. Dobrověc byla stvořená, aby se stala úspěšnou podnikatelkou a pomohla své mamince financovat vybudování Centra Péče Čerčany při Hospici Dobrého Pastýře, jeho pozdější provoz i provoz dalších služeb, zejména pak domácího hospice. Svůj zisk z podnikání směřuje Dobrověc ve prospěch mateřské společnosti. Výrobky a služby od Dobrověci pomáhají. Děkujeme, že pomáháte jejich nákupem.