Černooká Zuzana

Květinová brož Černooká Zuzana je charitativním výrobkem zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře.  Stejně jako je 7 dní v týdnu i Černooká Zuzana nabízí 7 originálních barev - na každý den jednu.

Hospic Dobrého Pastýře

Zřizovatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech je TŘI, z.ú. Převažující činností organizace je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Odborný multidisciplinární tým pečuje 24 hodin denně o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké, usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Součástí péče je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu péče o něj, ale také po jeho odchodu.

Dobrověc, s.r.o. 

Dobrověc, s.r.o., dceřiná společnost TŘI, z.ú., sídlí v Hospici Dobrého Pastýře v Sokolské ulici č. 584 v Čerčanech, kde zároveň provozuje sympatický podnik s názvem DOBRObistro. Dobrověc byla stvořená, aby se stala úspěšnou podnikatelkou a pomohla své mamince financovat vybudování Centra Péče Čerčany při Hospici Dobrého Pastýře, jeho pozdější provoz i provoz dalších služeb, zejména pak domácího hospice. Svůj zisk z podnikání směřuje Dobrověc ve prospěch mateřské společnosti. Výrobky a služby od Dobrověci pomáhají. Děkujeme, že pomáháte jejich nákupem.