Allan Fox - Národní parky a divoká příroda Austrálie

Kniha se věnuje australským význačným rezervacím, nejtypičtějším přírodním úkazům země i oceánu a fauně a flóře chráněných oblastí australské přírody.
Austrálie chrání velké plochy země, které tvoří suchozemské i mořské národní parky a rezervace, rozkládající se od tropů po jižní Pacifik. Velká část těchto území je určena k trvalému užívání pro rekreaci, výchovu a inspiraci veřejnosti. Kniha obsahuje, kromě názorných textů a fotografií národních parků, informace o zeměpise krajiny, poloze a podnebí parku i praktické údaje pro návštěvníky. 

100,00 Kč