Antologie a Václav Kubín - Ars poetica. Z úvah o básnickém umění od starověku po dnešek

Sborník shromažďuje texty povahy uměnovědné, estetické, literárněkritické i úvahy o poezii. Slovníkové uspořádání knihy má usnadnit hledání jména autora, chronologická tabulka na konci zařazuje autora do časových souvislostí. Editor se snažil uplatnit ve výkladu a výběru textů i hledisko vývojové, chce ukázat autora od jeho raných názorů po pozdější, zralé období jeho myšlení. Ve svazku mají převahu texty básníků, ale zařazeno je i několik filosofů či kritiků, jejichž dílo mělo velký vliv na vývoj básnictví. 

50,00 Kč