Hesketh Pearson - Karel II

Dějinná role i osobní vlastnosti proslulého anglického restauračního krále Karla II. se staly inspirací pro řadu historiků, spisovatelů i životopisců. Jedním z posledně jmenovaných je i Hesketh Pearson, uznávaný autor biografií řady významných postav z anglických dějin.
Na stránkách této knihy sleduje Pearson už od mládí životní cestu tohoto stuartovského prince, dny, kdy zažil popravu svého otce, jíž vyvrcholila občanská válka v zemi, přes útěk z Anglie, léta vyhnanství v Evropě i vlastní éru jeho vlády, když byl po pádu republiky povolán na trůn. Autor vidí Karla II. jako panovníka, který se po drsných zkušenostech z mládí naučil trpělivosti, umění tolerance a kompromisu, vladaře schopného s nadhledem čelit pletichám nepřátel a citlivě ustupovat tlaku nových hospodářských sil. Zároveň ho však ukazuje jako člověka, který se uměl plně radovat ze života, měl řadu milostných avantýr (i nemanželských dětí) a který si z francouzského exilu přinesl zálibu v literatuře a divadle.
Hesketh Pearson ve svém životopise čerpá z dobových materiálů, deníků a dopisů. Citlivě vkomponované citáty přispívají k autentičnosti a vtipnosti textu, který detailně zachycuje nejen životní osudy Karla II., ale i dobové mravy a události. 

50,00 Kč