Lynn Picknett & Clive Prince - Turínské plátno

Autoři knížky pátrají po tajemném původu Turínského plátna. Jednu z nejvýznamnějších křesťanských relikvií považují za falzum vytvořené Leonardem da Vinci.
Publikace shrnuje dosavadní poznatky o Turínském plátně, rekonstruuje jeho nejasnou historii (první doložené zmínky pocházejí až z 2. poloviny 14. století z Francie) a seznamuje s výsledky vědeckého zkoumání relikvie. Picknettová s Princem přicházejí s hypotézou, podle níž došlo někdy v 90. letech 15. století k vytvoření falza a jeho záměně s původním plátnem. Tvůrcem "nového" Sindonu měl být Leonardo da Vinci, jedna z nejpozoruhodněších osobností renesanční Itálie. Tvář muže na plátně je údajným Leonardovým autoportrétem. Obraz měl být vytvořen speciální fotografickou technikou - autoři se pokusili "Leonardovu" metodu v moderních podmínkách napodobit. O výsledcích svého snažení informují v předkládané knize.

50,00 Kč