Mark Buchanan - Všeobecný princip

Proč neustále dochází ke katastrofám?
V posledních desetiletích vědci prohlubují naše poznání, proč některé jevy "nelze spočítat" a vymykají se tak starým deterministickým představám, i když ve své podstatě mají deterministický charakter. Autorova kniha kromě teoretických závěrů uvádí i mnoho fascinujících příkladů z praktického života: velké zemětřesení z roku 1995 v Kobe, zničení lesů Yellowstonského národního parku obrovským požárem (1988), pád trhu akcií v roce 1987, vyhynutí dinosaurů... 

50,00 Kč