Maxence Fermine - Černé housle

Snový román současného francouzského autora je inspirovaný křehkým světem hudby, která pomáhá sblížit dva přátele v nenapodobitelné atmosféře chátrajících Benátek na sklonku 18. století.
Johannes Karelsky, geniální pařížský houslista, je od dětství zcela pohlcen hudbou a žije jen pro svá koncertní vystoupení. Po matčině smrti žije bez přátel s jediným cílem - napsat operu, jakou ještě nikdo nesložil. Když v době Napoleonova italského tažení dovrší jedenatřicet let, jeho život zcela zvrátí povolávací rozkaz a drsný přechod od vznešených tónů k trýznivé válečné vřavě. V bitvě u Montentotte je zraněn a jako rekonvalescent nalezne po uzdravení útočiště u Itala, mistra houslaře, který byl žákem Stradivariho. Ač by měli být nepřátelé, oba muži nacházejí společnou řeč v lásce k hudbě a postupně jejich vztah od vzájemného respektu přerůstá v hluboké porozumění a přátelství. Jejich svazek je navíc zpečetěn příběhem o historii neobyčejných černých houslí spojených s tajemnou existencí ženy na černém koni, která se houslistovi poprvé zjevila mezi umírajícími na válečném poli a houslaři fatálním způsobem změnila život.
Pravá hudba je ukryta mezi notami, pravil prý kdysi W. A. Mozart a mistrovství francouzského autora Maxence Fermina jako by se zase skrývalo mezi slovy, poletujícími s lehkostí a kreslícími podmanivou, snovou atmosféru... vyprávějící o umění, o snech a o nehmotných říších, ve kterých se rodí inspirace... Jsme v Benátkách koncem 18. století. Do města vtrhly při svém "italském" tažení napoleonské jednotky. Johannes Karelsky, houslista s geniálním talentem, musí narukovat do francouzské armády. Když je však boji zraněn, ocitne se na bytě u záhadného výrobce houslí, který je kromě toho vášnivým šachistou a milovníkem kořalky...Oba tajemní muži si brzy porozumí a jejich vztah, založený na vzájemném respektu, tichu a hudbě, přeroste v přátelství. Záhadná ozvěna ženského hlasu, o níž nikdo netuší, kam až je zavede, zpečetí nakonec jejich svazek smrtí. Jsou černé housle, dílo mistra houslaře, nástrojem zatracení, nebo vykoupení?...

50,00 Kč