Pokoje s příběhy

Existují definice, co je hospic, co je paliativní péče. Popisují obsah, ale nezbavují strachu a nepřibližují hloubku smyslu existence takové péče, existence takového místa…

Ani desítky definic nedovedou to, co umí sdělit jediné svědectví, jak mimořádné a vzácné je být se svým blízkým v jeho posledních chvílích až do jeho posledního dechu.

A co teprve desítky svědectví…

350,00 Kč