Rudolf Čechura - Šperhák

Novela Rudolfa Čechury zachycuje převratový rok 1948. Humorné, často tragikomické příběhy parafrázují dobu, ve které "lidé dělají něco jiného, než by měli nebo chtěli..." Ani hlavnímu hrdinovi, Jindřichu Holcovi, nedovolila doba stát se obchodníkem, a tak spíše recese (než se vrátí normální časy) přijímá místo učitele na jednotřídce v městě Místo. Život v horském městečku zatím přímo nepoznamenaly nové politické poměry, ale jejich ozvěny dávají tušit, že hrdinovo bezstarostné učitelování, jakýsi náhradní život, nabývá definitivní podoby poznamenaného života jedné generace. 

50,00 Kč