Stan Kenton - Stan Kenton

Rok vydání: 1974

A1 Tanec Pro Kejklíře = Artistry Jumps 2:40

A2 Interlude 3:00

A3 Přestávkový Riff = Intermission Riff 3:05

A4 Menší Riff = Minor Riff 3:05

A5 Spolupráce = Collaboration 2:40

A6 Malovany Rytmus = Painted Rhythm 3:05

A7 Miláček = Lover 2:30

B1 Prodavač Ořechnů = The Peanut Vendor 4:35

B2 Dychtivý Bobr = Eadger Beaver 3:25

B3 Koncert, Který Překoncertuje Všechny Koncerty = Concerto To End All Concertos 7:05

B4 Kejklířství V Boogie = Artistry In Boogie 2:45

B5 Unisono Riff = Unison Riff

250,00 Kč