Věnec vavřínový - František Kožík

Protagonistou tohoto Kožíkova biografického románu je Dr. Miroslav Tyrš, estetik a výtvarný kritik, zakladatel a první náčelník tělovýchovné organizace Sokol. Věnec vavřínový líčí Tyršův život od let dětství až po tragickou smrt v roce 1884. Autor nás seznamuje nejen s hrdinovým soukromím, ale i s jeho společenskými a estetickými názory, k čemuž využívá autentických dokumentů, cituje z Tyršových studií, článků, dopisů i deníkových záznamů. 

100,00 Kč