William Hickling Prescott - Dějiny dobytí Peru

Dnes již klasické dílo, které bylo dokončeno v r. 1847, si posud zachovalo svou životnost. Autor v něm na základě dostupných pramenů podrobně vylíčil dějiny Peru od příchodu Španělů přes dobytí země, války mezi dobyvateli ažpo upevnění španělské moci v Peru. Vlastnímu vylíčení podrobení země předchází popis incké říše, jejích institucí, náboženství, řemesel a umění, viděný očima prvních dobyvatelů a kronikářů.


100,00 Kč