Yorick Blumenfeld - 2099 Eutopie

Blumenfeldova filosofická science-fiction je optimistickou vizí světa konce příštího století. Na příběhu americ-kého novináře Dericka Channinga, který je vyslán do Evropy, aby "objektivně informoval" o zdejší situaci, autor konfrontuje svět "Severoamerického bloku", kde dosud vládnou egoismus, trh, konkurence a kapitál, a "Eurobloku", kde práce přestala být prostředkem obživy a osobní kariéry a stala se tvůrčí činností ve prospěch kolektivu, umožňující plnohodnotný a všestranný rozvoj lidské osobnosti. Aktivním účastníkem tohoto procesu je Umělá Inteligence, kybernetický výtvor nejlepších lidských mozků.
Channingovou průvodkyní komunitou v Yare, města na jihu Anglie, kde má plnit svou zpravodajskou misi, je nikoli náhodou zdejší herečka Ivia. Čím blíže se Channing seznamuje s " komunocentrickou" Evropou a srovnává ji se "svou" společností, tím více pozitiv tu nachází. Zlomovým bodem jeho dalšího života se stává okamžik, kdy zjišťuje, že mu byl do těla implantován virus, který má zničit Anglii a jeho samotného učinit první obětí. Tehdy se definitivně rozhoduje Ameriku opustit a natrvalo zůstat v Evropě.
Kniha je psaná formou Channingových internetových zpráv a Iviiných replik na stránkách jejího "zvukového deníku". Emotivní účinnost tohoto dialogu pak umocňuje autorův osobitý slovník 21. století.

50,00 Kč